Juryverslag Foto Online, 2e editie 2020

September 2020

In totaal werden er 481 foto’s voor deze editie van Foto Online ingezonden. Een inzending in de Coronaperiode. Een aantal inzendingen waren gebaseerd op dit thema, en dat is niet verwonderlijk. Amateurfotografen hebben bij uitstek de gelegenheid om de pandemie en de bijbehorende uitingen hiervan vast te leggen.

Het ‘vrije onderwerp’ als thema van deze editie zorgde voor een zeer gevarieerde inzending, waarin alle gangbare genres vertegenwoordigd waren. Als jurylid heb je het idee dat je appels met peren aan het vergelijken bent, maar er valt zoveel te genieten wat jureren steeds weer een plezierige bezigheid is.

Voor de juryleden waren de pijlers:
inhoud (is het meer dan een afbeelding?),
uitvoering (is de compositie verrassend, de uitsnede in orde en past de stijl van fotografie bij het onderwerp?)  En
techniek (is de toegepaste bewerking een toevoeging en is deze goed uitgevoerd?).

Het technische niveau van de inzendingen was behoorlijk hoog.

Er waren echter ook foto’s bij die ‘over de top’ waren qua uitwerking. Zo kwamen we beelden tegen met te veel verscherping en verzadiging, matige uitsnedes en belichtingen alsmede stof op sensoren. Zomaar wat dingen waarmee, met wat meer aandacht en zelfkritiek van de fotograaf een hogere score te behalen valt.  

De jury was unaniem voor wat betreft de winnaars van deze editie. Veel discussie was niet nodig omdat ‘de pareltjes’ door eenieder herkend werden.

Zorgvuldig en creatief vastgelegde beelden, met gevoel voor sfeer en helder met betrekking tot wat de fotograaf wil communiceren met de kijker.

De jury: Colette Lukassen, René van Rijswijk en Theo Bijker