Juryverslag Foto Online-3e editie 2020

Met veel plezier hebben we deze jurering uitgevoerd. Als jurylid wil je recht doen aan de maker van de foto en dat betekent dat je de foto goed gaat bestuderen en ontleden.

Een geweldig gereedschap daarbij is het schema uit boek “Over foto’s gesproken”

  • Beschrijven – wat zie ik
  • Analyse – de beeldelementen
  • Interpretatie – de beeldelementen staan in dienst van de inhoud = het verhaal
  • En de waardering, die dan als vanzelf volgt.

Techniek, esthetiek en inhoud vormen samen de foto. In sommige gevallen bleef zeker een van die drie achter. Bij andere foto’s was een van de drie soms juist erg nadrukkelijk aanwezig, bijvoorbeeld het gebruik van Photoshop. Natuurlijk mag/moet je dat gebruiken, maar het staat ten dienste van de inhoud van je foto. Niet andersom. Overigens was dat bij veel foto’s wél prima in balans. Opvallend was ook dat er veel, vooral mooie, foto’s waren ingezonden. Geen grote verhalen (de goede uitzonderingen daargelaten), maar esthetische beelden, die vooral mooi zijn. Alsof ze gemaakt zijn in een parallelle wereld, waar de harde dagelijkse werkelijkheid ontbreekt. Maar ook hierop waren gelukkig uitzonderingen.
Soms is ook gebruik gemaakt van een uitleg / gevoel van de foto. Zo’n tekst mag sturend zijn, maar dat moet dan ook tot uiting komen in de foto zelf en dat was niet altijd het geval.
Kennis over genres is ook een aandachtspunt. Daar kan je de zeggingskracht van je foto mee vergroten.

Soms is het aantal punten laag. Zie dat vooral als een aanmoediging om uit te zoeken waar het aan ontbreekt. Dan ontwikkel jij je als fotograaf.

De jury: Janny Wierenga, Jan Nabuurs, Rob Agterdenbos